Γουβέλη 4 117 44 Αθήνα - Νέος Κόσμος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεραπεία συμπεριφοράς & Ψυχοθεραπεία

 
Ατομικές και Ομαδικές Θεραπείες παιδιών και εφήβων
 
 
Θεραπεία συμπεριφοράς & Ψυχοθεραπεία ΣΠΕΕ - Στήριξη Παιδιού, Εφήβου, Ενηλίκου
 
 
 
Η Θεραπεία Συμπεριφοράς αποτελεί κομμάτι της Ψυχοθεραπευτικής Διαδικασίας, βασίζεται στις θεωρίες της μάθησης και επικεντρώνεται στην τροποποίηση της συμπεριφοράς. Εφαρμόζεται από Ψυχολόγο και απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με προβλήματα συμπεριφοράς (όπως: δυσκολία συνεργασίας, επιθετική συμπεριφορά, διαταραγμένες σχέσεις με την οικογένεια κλπ) αλλά και με συναισθηματικές δυσκολίες, χαμηλή αυτοπεποίθηση, συστολή κλπ. Επίσης η ψυχοθεραπευτική διαδικασία απευθύνεται και σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν τραυλισμό, κρίσεις πανικού, άγχος και φοβίες,καθώς και σε ανηλίκους που αντιμετωπίζουν τραυματικές εμπειρίες (ατυχήματα, ασθένειες, πένθος κλπ).

Σε ένα πρόγραμμα Θεραπείας της Συμπεριφοράς συνήθως συμμετέχουν και οι γονείς μέσω της Συμβουλευτικής Γονέων, καθώς τις περισσότερες φορές εμπλέκεται όλη η οικογένεια στο αναφερόμενο πρόβλημα του παιδιού. Αφού διαπιστωθεί ότι το παιδί δεν αντιμετωπίζει άλλου
 
 
 
 
τύπου δυσκολίες (π.χ. ΔΕΠ-Υ ή αναπτυξιακές διαταραχές, ώστε να χρειάζεται διαφορετικό συνδυασμό θεραπευτικών παρεμβάσεων), το παιδί ή ο έφηβος ξεκινά να παρακολουθεί συνεδρίες με Ψυχολόγο (σε ατομική ή ομαδική βάση ή σε συνδυασμό) και ορίζεται η συχνότητα των επισκέψεων.

Η αξιολόγηση της δυσκολίας του παιδιού ξεκινά με τη λήψη ιστορικού από τους γονείς και την πρώτη συνάντηση με το παιδί, αλλά είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται με τις συναντήσεις, καθώς συχνά δεν είναι εύκολο να φανούν τα βαθύτερα αίτια μιας συμπεριφοράς. Ο Ψυχολόγος θα εντοπίσει τα πρωτογενή και δευτερογενή αίτια μιας συμπεριφοράς και θα διακρίνει αν το παιδί χρειάζεται μόνο τη δική του παρέμβαση ή και άλλου είδους θεραπευτική παρέμβαση (π.χ. εργοθεραπεία λόγω ΔΕΠ-Υ ή άλλων διαταραχών, ειδική διαπαιδαγώγηση λόγω μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να δημιουργούν άγχος και ένταση στο παιδί ή αποστασιοποίηση και αδιαφορία κλπ).

Μέσα στις ατομικές συνεδρίες το παιδί νιώθει ασφαλές να εκφραστεί, να αποφορτιστεί, να γνωρίσει και να υιοθετήσει νέες συμπεριφορές έκφρασης. Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται μέσα από το διάλογο, το παιχνίδι, το role play (παίξιμο ρόλων), το sand play (παιχνίδι με την άμμο), τη δραματοθεραπεία και άλλες τεχνικές και μεθόδους.

Στους εφήβους η διαδικασία περιλαμβάνει κυρίως συζήτηση και ερωτηματολόγια έκφρασης προσωπικών απόψεων, ενώ συχνά χρησιμοποιούνται δραματοθεραπευτικές τεχνικές για την βίωση συναισθημάτων και τη διαχείριση καταστάσεων. Στα ψυχοθεραπευτικά προγράμματα οι έφηβοι ενισχύονται να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις που τους προκαλούν άγχος, ένταση, νευρικότητα, θλίψη, φόβο και να ξεπεράσουν τα συμπτώματα αυτά κατανοώντας τη βιολογική τους επίδραση στον οργανισμό τους, καθώς και την πηγή προέλευσής τους. Η διαδικασία στους εφήβους μοιάζει περισσότερο με την ψυχοθεραπευτική διαδικασία των ενηλίκων, καθώς συνήθως η αλλαγή επιχειρείται συνειδητά και γίνεται περισσότερο κατανοητή στους εφήβους από ότι στα παιδιά.
 
 
Οι Ομάδες Συναισθηματικής Ανάπτυξης, στις οποίες συμμετέχουν συνομήλικα παιδιά ή έφηβοι, προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες αλληλεπίδρασης, εκτόνωσης και εκπαίδευσης στο χειρισμό και στην έκφραση των συναισθημάτων. Τα παιδιά κοινωνικοποιούνται και ανταλλάσσουν πολύτιμες εμπειρίες (ανάλογα με την ηλικία τους) μαθαίνοντας να αναγνωρίζουν τη δική τους συμπεριφορά, αλλά και τις ανάγκες και τις συμπεριφορές των άλλων. Στις Ομάδες Συναισθηματικής Ανάπτυξης ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η ανάληψη πρωτοβουλίας και επιτυγχάνεται η γενίκευση μιας νέας συμπεριφοράς μέσα σε κοινωνικό περιβάλλον. Χρησιμοποιούνται τεχνικές ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και εφαρμόζονται θεραπευτικές δραστηριότητες (μέσω παιχνιδιού, ζωγραφικής, διαλόγου).

Τα προγράμματα Θεραπείας Συμπεριφοράς παρακολουθούν και τα παιδιά και οι έφηβοι με ΔΑΦ(διαταραχές αυτιστικού φάσματος) ακολουθώντας τις παραπάνω αρχές, αλλά συχνά με ένα διαφορετικό θεραπευτικό σχήμα, που περιλαμβάνει και άλλες ειδικότητες ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού (εργοθεραπευτικές και λογοθεραπευτικές δραστηριότητες, εξωτερικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση ερεθισμάτων που προκαλούν άγχος και ένταση, ειδική διαπαιδαγώγηση κ.λπ)
 
 
 
Θεραπεία συμπεριφοράς & Ψυχοθεραπεία ΣΠΕΕ - Στήριξη Παιδιού, Εφήβου, Ενηλίκου
 
 
 
 
 
Στα ψυχοθεραπευτικά προγράμματα της ΣΠΕΕ πολύ συχνά χρησιμοποιείται το πολυαισθητηριακό δωμάτιο με τη μέθοδο Snoezelen, καθώς είναι πολύ αποτελεσματικό στη χαλάρωση των παιδιών με άγχος, συναισθηματική φόρτιση και υπερκινητικότητα, αλλά και στη διέγερση παιδιών που παρουσιάζουν υποτονικότητα, συμπτώματα θλίψης και διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας.