Γουβέλη 4 117 44 Αθήνα - Νέος Κόσμος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία

 

Λογοθεραπεία

 
 
Λογοθεραπεία ενηλίκων ΣΠΕΕ Στήριξη Παιδιού, Εφήβου, Ενηλίκου
 
 
 
Το Τμήμα Λογοθεραπείας της ΣΠΕΕ απευθύνεται σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετά από εγκεφαλικά επεισόδια, ατυχήματα ή νευρολογικές διαταραχές, καθώς και εκ γενετής δυσκολίες και αναπτυξιακές διαταραχές. Σε αυτό το τμήμα της ΣΠΕΕ παρακολουθούν προγράμματα αποκατάστασης ενήλικες με:

Γνωστικές ή/και Γλωσσολογικές Διαταραχές (π.χ. με δυσκολίες στον γνωστικό τομέα στη μνήμη, στην κριτική σκέψη κλπ).
Αφασία (πρόκειται για επίκτητη αποδιοργάνωση του λόγου, μερική ή γενική, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλο τραύμα).
Επίκτητη Δυσλεξία ή Δυσγραφία (αλλοίωση του γραφικού χαρακτήρα, αδυναμία δυνατής ανάγνωσης, αδυναμία κατανόησης κειμένου, λάθη στην ορθογραφία, αδυναμία παραγωγής γραπτού κειμένου κ.ά.).
Δυσαρθρία (που χαρακτηρίζεται από βλάβη στους μύες ή στα νεύρα των οργάνων της άρθρωσης π.χ. χείλη, δόντια, γλώσσα, υπερώα).
Τραυλισμό είτε χρόνιο (από την προσχολική ηλικία), είτε νευρογενή (από νευρολογική ασθένεια ή βλάβη), είτε ψυχογενή (με έναρξη σε μεγαλύτερη ηλικία, στην εφηβεία ή αργότερα, που συνήθως παρατηρείται μετά από παρατεταμένη περίοδο άγχους ή κάποιο τραυματικό επεισόδιο).
Ταχυλαλία (πρόκειται για τον γρήγορο ρυθμό ομιλίας που την καθιστά δυσνόητη με επαναλήψεις ήχων, συλλαβών ή και λέξεων, μπλοκαρίσματα και επιμηκύνσεις).
 
 
 
 

Εργοθεραπεία

 
 
Στη ΣΠΕΕ εφαρμόζονται προγράμματα Εργοθεραπείας για ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αδρής και λεπτής κινητικότητας μετά από εγκεφαλικά επεισόδια, ατυχήματα ή νευρολογικές διαταραχές, καθώς και εκ γενετής δυσκολίες και αναπτυξιακές διαταραχές. Με τα προγράμματα Εργοθεραπείας βελτιώνονται οι κινητικές και γνωστικές δεξιότητες και ενισχύεται το άτομο στην αυτοεξυπηρέτησή του και στις δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής.

Η Εργοθεραπεία βοηθά όχι μόνο στο συντονισμό των κινήσεων και στη βελτίωση της ισορροπίας, αλλά και στη βελτίωση της συγκέντρωσης και της μνήμης. Ο Εργοθεραπευτής διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις για την ενίσχυση του κινητικού, του αντιληπτικού και του αισθητηριακού τομέα βάσει της ιατρικής διάγνωσης του ατόμου, το ιστορικό του και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των δυσκολιών του από τον ίδιο. Η οικογένεια ενημερώνεται από τον Εργοθεραπευτή για τυχόν βοήθεια που χρειάζεται να παρέχει στο άτομο που ακολουθεί το εργοθεραπευτικό πρόγραμμα (π.χ. επαναλήψεις ασκήσεων στο σπίτι ή δραστηριότητες έξω από αυτό).
 
 
 
Εργοθεραπεία ενηλίκων ΣΠΕΕ - Στήριξη Παιδιού, Εφήβου, Ενηλίκου
 
 
 
 
 
Στο Τμήμα Εργοθεραπείας για Ενήλικες πραγματοποιούνται και συνεδρίες με τη μέθοδο Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης Snoezelen. Ανάλογα με τους στόχους κάθε προγράμματος γίνεται χρήση εργαλείων και μηχανημάτων κίνησης, ενδυνάμωσης ή χαλάρωσης (με διάδρομο βάδισης, ειδικά μηχανήματα χαλάρωσης κλπ) καθώς και αισθητηριακής διέγερσης.

Στα προγράμματα αποκατάστασης για ενήλικες, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας, υπάρχει συνεργασία με τον Ιατρό που παρακολουθεί το άτομο, αλλά και με τον δικό μας συνεργαζόμενο Ιατρό, αν χρειαστεί. Συχνά οι ενήλικες που ακολουθούν ένα Λογοθεραπευτικό ή Εργοθεραπευτικό πρόγραμμα παρακολουθούν και κάποια ομάδα Ψυχοθεραπείας ή παρακολουθούνται από την Ψυχολόγο του Κέντρου.

Στη ΣΠΕΕ εφαρμόζονται και ειδικά προγράμματα για άτομα άνω των 65 ετών με δραστηριότητες για τη βελτίωση των κινητικών, αλλά και των γνωστικών λειτουργιών, της συγκέντρωσης και της μνήμης, καθώς και της ψυχολογικής τους κατάστασης (μέσω ευχάριστων δραστηριοτήτων και της συμμετοχής τους σε ομάδες συνομηλίκων). Επιπλέον, ο Ιατρός του Κέντρου μας ελέγχει τις νοητικές λειτουργίες τους (π.χ. για άνοια, αδυναμία μνήμης κ.λπ.) με ειδικά τεστ καθώς και τη συναισθηματική τους κατάσταση (για συναισθηματικές διαταραχές, κατάθλιψη κ.λπ.).